Ochrona danych, pliki cookie i odpowiedzialność


Zmień ustawienia ochrony danych i plików cookie:

Użyj poniższego przycisku, aby otworzyć tekst uwagi na temat stosowania plików cookie, za pomocą którego możesz zmienić związane z nimi ustawienia ochrony danych.

Odpowiedzialność za treść pl.regex-escape.com:

Treść stron z pl.regex-escape.com została stworzona z wielką starannością. Nie gwarantuje się poprawności, kompletności i aktualności treści. Jako usługodawca odpowiedzialność zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za własne treści na stronach pl.regex-escape.com obowiązuje na zasadach ogólnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie ma jednak obowiązku monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Jednak odpowiedzialność za to odniesienie jest możliwa najwcześniej od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o odpowiednich naruszeniach prawa, te treści zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe.

Odpowiedzialność za linki na pl.regex-escape.com:

Oferta z pl.regex-escape.com może zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych osób trzecich, na których treść operator pl.regex-escape.com nie ma wpływu. Dlatego nie udziela się gwarancji na te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest zawsze dostawca lub operator stron. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, takie linki zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe.

Prawo autorskie:

Treści i dzieła stworzone przez operatora strony na stronach pl.regex-escape.com podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każdy inny rodzaj wykorzystywania poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora, twórcy lub operatora. Wszelkie pliki do pobrania i kopie tej witryny są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkiego rodzaju komercyjne wykorzystanie jest zabronione bez wyraźnej zgody prawowitego autora! O ile treści na stronach pl.regex-escape.com nie zostały stworzone przez samego operatora strony, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W tym celu treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo wszystko naruszenie praw autorskich stanie się oczywiste, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, takie treści zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe.

Ochrona danych w skrócie:

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. Dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowania podczas surfowania nie można przypisać do Ciebie. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwości wniesienia sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe:

Datenschutz

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

deLuxeTuning.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@regex-escape.de


Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za kwestie ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym ma siedzibę nasza firma. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec poczty reklamowej

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej:

Ciasteczka

Niektóre serwisy używają tzw. Cookies. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po Twojej wizycie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. Funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania) są przechowywane, będą one oddzielnie omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Kategoria plików cookie „Funkcjonalne”

Pliki cookie z kategorii „Funkcja” są czysto funkcjonalne i niezbędne do działania strony internetowej lub do realizacji określonych funkcji. Dlatego też dostawców tej kategorii nie można dezaktywować.

dostawców

 • pl.regex-escape.com

Kategoria plików cookie „użycie”

Pliki cookie w kategorii „Użytkowanie” pochodzą od dostawców, którzy zapewniają określone funkcje lub treści, takie jak funkcje mediów społecznościowych, treści wideo, czcionki itp. Dostawcy z tej kategorii mają wpływ na to, czy wszystkie elementy na stronie działają poprawnie .

dostawców

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Kategoria plików cookie „Pomiar”

Pliki cookie z kategorii „Pomiar” pochodzą od dostawców, którzy mogą analizować dostęp do strony internetowej (oczywiście anonimowo). Zawiera przegląd wydajności witryny i jej rozwoju. Na tej podstawie można na przykład wyprowadzić środki mające na celu ulepszenie witryny w dłuższej perspektywie.

dostawców

 • google.com

Kategoria plików cookie „Finansowanie”

Pliki cookies z kategorii „Finansowanie” pochodzą od dostawców, których usługi finansują koszty eksploatacji i część ofert serwisu. To wspiera dalsze istnienie strony internetowej.

dostawców

 • google.com

Pliki dziennika serwera

Dostawca serwisu automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas zapytania serwera
 • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zbierane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być zapisywane pliki dziennika serwera.

Media społecznościowe:

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie znamy treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Facebooka pod adresem : https://de-de.facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się z konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka Google+

Nasze strony wykorzystują funkcje Google+. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji: Za pomocą przycisku Google+ można publikować informacje na całym świecie. Ty i inni użytkownicy otrzymacie spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów za pośrednictwem przycisku Google+. Google zapisuje zarówno informacje, które dałeś +1 dla treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu +1. Twoje +1 może być wyświetlane jako wskazówka wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub w profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich działaniach +1 w celu ulepszenia usług Google dla Ciebie i innych osób. Aby móc korzystać z przycisku Google+, potrzebujesz globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, której używałeś podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub posiadają inne informacje umożliwiające Twoją identyfikację.

Wykorzystanie zebranych informacji: Oprócz celów określonych powyżej, podane przez Ciebie informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Google dotyczącymi ochrony danych. Google może publikować podsumowane statystyki dotyczące działań +1 użytkowników lub przekazywać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

Narzędzia analityczne i reklama:

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy przycisk. Pokazuje informacje i opcje ustawień dotyczące korzystania z plików cookie, klikając „”, dezaktywujesz między innymi gromadzenie danych na naszym koncie Google Analytics:

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Przetwarzanie danych zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych kontraktowych iw pełni stosujemy się do surowych wymagań niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”. Ta strona korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdSense

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam firmy Google Inc. („Google”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense używa tak zwanych „plików cookie”, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje również tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczna grafika). Te sygnały nawigacyjne mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory WWW na temat korzystania z tej witryny (w tym adresu IP) oraz dostarczania formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Jednak Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi przechowywanymi danymi o Tobie.

Przechowywanie plików cookie AdSense opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej oraz w celu określonym powyżej.

Wtyczki i narzędzia:

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została otwarta za pośrednictwem Twojego adresu IP. Czcionki internetowe Google są wykorzystywane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/


Pozwać